Ladda ner och öppna dokumentet i Word Abort-Checklista 1 - undersökning foster plaenta - KK Varberg.docx