Ladda ner och öppna dokumentet i Word EEG-registrering - inneliggande