Ladda ner och öppna dokumentet i Word VAS - Reservnummer.docx