Ladda ner och öppna dokumentet i Word Spol- och diskdesinfektorer – Kommunal vård - Bilaga 3 - Regelbundet underhåll av diskdesinfektor