Ladda ner och öppna dokumentet i PDF Avliden - omhändertagande HS - Bilaga 1 Bårhusblankett.pdf