Ladda ner och öppna dokumentet i Word Anpassad NIH-strokeskala for avd 52, anvands nattetid.docx