Ladda ner och öppna dokumentet i Word uppfspecialanpassning.docx