Ladda ner och öppna dokumentet i Word Abort - medicinsk abort på dagvården - KKH.docx