Ladda ner och öppna dokumentet i Word Checklista inför ställningstagande till fördjupad psykologutredning, VPM Halmstad.docx