Ladda ner och öppna dokumentet i Word Corona, Covid-19 - Provtagning av sjukvårdspersonal vid misstanke om virusorsakad luftvägssjukdom i samband med pandemi