Ladda ner och öppna dokumentet i Word VAS - omvårdnadsdokumentation i VAS - Bilaga 1 Fickfolder