Ladda ner och öppna dokumentet i Word Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning.docx