Ladda ner och öppna dokumentet i Word enskiltarende.docx