Ladda ner och öppna dokumentet i Word MR-undersökning i sedering med Dexdor