Ladda ner och öppna dokumentet i Word Screening, Mikrobiologisk av multiresistenta bakterier på patient på särskilt boende