Ladda ner och öppna dokumentet i Word Corona, Covid-19 – dokumentera för daglig rapport av inneliggande.docx