Ladda ner och öppna dokumentet i Word Slutenvårdplacering av patient med misstänkt eller konstaterad multiresistent bakterie