Ladda ner och öppna dokumentet i Word Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning.docx