Ladda ner och öppna dokumentet i Word VAS - Tand - Sökord med förklaring, fraser under gemensamt register.docx