Ladda ner och öppna dokumentet i Word Corona, Covid 19 Skyltar för märkning av vårdrum vid eventuell smitta.docx