Ladda ner och öppna dokumentet i Word Tuberkulos (lung- eller larynx), Misstänkt eller konstaterad smittsam