Ladda ner och öppna dokumentet i PDF Samverkan mellan hälso-och sjukvården och läkemedels-,medicinteknisk och labteknisk industri - överenskommelse