Ladda ner och öppna dokumentet i PDF Operativa ingrepp - Vårdhygieniska aspekter för operationsenheter eller annan vårdenhet där viss kirurgisk verksamhet bedrivs