Ladda ner och öppna dokumentet i Word bestallningtransport.docx