Ladda ner och öppna dokumentet i Word Spol- och diskdesinfektorer – Kommunal vård - Bilaga 2 - Regelbundet underhåll av spoldesinfektor