Styrda dokument

LSR infusion i liggande sjuktransport

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-18 14:42:00
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlberg Fredrik ADH SJUKRESOR
Medförfattare:
Redaktör: Bjärbo Magnus ADH ASH STAB
Kapitel:

När vårdnadshavare inte fört barn till mottagning

Typ: Rutin
Gäller för: Hälsa och funktionsstöd
Fastställd av: Persson Rose-Marie ADH HFS KANSLI, Områdeschef
Publicerad: 2021-02-26 08:42:35
Granskare:
Huvudförfattare: Petersson Fanny F ADH HFS KOM
Medförfattare: Ingemansson Anna ADH HFS HAB
Redaktör: Persson Susanne C ADH HFS KANSLI
Kapitel:

100 Dialys - Innehållsförteckning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:43:14
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

100 Dialys - Innehållsförteckning dialysrutiner

Typ: Blankett
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-31 11:57:05
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

100 Förutsättningar och planering

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-08 15:57:46
Granskare:
Huvudförfattare: Paulsson Ottilia HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 100. Förutsättningar och planering

100.0 Introduktion ledningssystem

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: HR-direktör
Publicerad: 2020-07-06 09:02:09
Granskare:
Huvudförfattare: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 100. Förutsättningar och planering

100.2 Innehållsförteckning - Ledningssystem

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-10-01 08:27:52
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 100. Förutsättningar och planering

101 Strategi, mål och ledningsprocess

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-02 07:52:21
Granskare:
Huvudförfattare: Engström Martin RK LEDNING
Medförfattare: Magnusson Anders HS;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 101. Policy, mål och ledning

101.1 Målbild 2023

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-12-15 08:10:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 101. Policy, mål och ledning

101.1.1.1 Digital plan

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-01-21 18:39:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 101. Policy, mål och ledning

101.1.2 Så här arbetar vi för att öka värdet för patienten_affisch

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-12-07 14:23:22
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: Avsnitt 1

101.3 Intern kontrollplan ADH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Driftnämnd
Publicerad: 2021-12-29 12:15:56
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: Avsnitt 1

101.3 Intern kontrollplan HS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Driftnämnd
Publicerad: 2021-12-29 12:16:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: Avsnitt 1

102 Dialys - Manualer, loggböcker, tillverkningsdokument

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-09-16 15:57:04
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

102 Lagar och andra krav KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-02-06 15:59:44
Granskare:
Huvudförfattare: Everås Bengt KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

102.5 Tillstånd

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-05 14:00:27
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 102. Lagar och andra krav

103 Ansvar, befogenheter och organisation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-10-11 20:00:10
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Carolina HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103 Ansvar, befogenheter och organisation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-12-21 12:58:24
Granskare:
Huvudförfattare: Sundelin Kaarina NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.1 Delegationsordning för KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2022-01-14 08:37:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Nygren Sofia RK STAB;
Redaktör:
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.1 Regionservice organisation - Skiss

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2022-01-12 08:29:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.1 Verkställighetsbeslut - Ambulans, diagnostik och hälsa

Typ: Grunddokument
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-07-06 08:50:58
Granskare:
Huvudförfattare: Westberg Anders ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.21 Verkställighetsbeslut

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-04-16 11:37:06
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 103. Ansvar, befogenheter

103.b Dialys - Bilaga 1 - Ordinationsunderlag

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-29 09:13:11
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

103.b-Dialys-Bilaga3 - Behandlingsprotokoll på annan avdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-29 09:12:51
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#3211;#Andersson Benny HS LME;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

104 Dialys - Engångsmaterial, mottagningskontroll, förvaring, reklamationer och indragningar

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:43:32
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

104 Dialys - Introduktion av sjuksköterska på dialysmottagningen

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-04 13:51:11
Granskare:
Huvudförfattare: Reftel Bo HS MED
Medförfattare: Memic Aldina HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

104 Dialys. - Bilaga 1 - Introduktionsprogram - Checklista

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-25 08:22:14
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#10488;#Memic Aldina HS MED
Huvudförfattare: Memic Aldina HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

104.0 Hantering av styrda dokument

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: HR-direktör
Publicerad: 2021-08-25 14:24:17
Granskare:
Huvudförfattare: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Medförfattare: Paulsson Ottilia HS;
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 104. Dokumenthantering

104.3 Redovisande dokument, principer

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-08-02 10:16:57
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 104. Dokumenthantering

104.4 Dokumenthanteringsplan - Bilaga

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-07-28 11:39:20
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlin Susann RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 104. Dokumenthantering

104.4 Dokumenthanteringsplan

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-08-02 10:16:01
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: Avsnitt 1

105 - Kommunikation PSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-02-29 16:37:24
Granskare:
Huvudförfattare: Osvald Gustafsson Eva RK LEDNING
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 105. Kommunikation

105 Dialys - Avvikelsehantering

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-01 11:57:31
Granskare:12403;#Hansson Fredrik HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#7139;#Andersson Nataliya HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

105 Dialys - Årlig egeninspektion, granskning av kvalitetsdokument samt utarbetande av utbildningsplan

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:46:36
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

105 Kommunikation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-03-31 13:14:33
Granskare:
Huvudförfattare: Stålnacke Anna NSVH KOMM
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Kapitel: Avsnitt 1

105 Kommunikation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-11-18 10:28:22
Granskare:
Huvudförfattare: Kondrup Marianne HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: Avsnitt 1

105 Kommunikation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-05-06 12:19:56
Granskare:
Huvudförfattare: Thorbjörnsson Tommy RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 105. Kommunikation

105 Kommunikation KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-10-25 11:20:33
Granskare:
Huvudförfattare: Tillander Linda KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 105. Kommunikation

105.b Dialys - Bilaga 1 - Egeninspektion Dialysmottagningen

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:46:18
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

106 Dialys - Förvaring och uppdatering av manualer och teknisk apparatur

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-05 15:14:02
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

106 Dialys - Instruktion för förvaring och uppdatering av manualer och teknisk apparatur

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-29 09:15:16
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

106 Dialys. - Bilaga 1 - Bruksanvisningar och manualer som finns tillgängliga på Dialysmott HSV

Typ: Manual
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-28 16:26:04
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

106.b Dialys - Bilaga 1 - Manualer i pappersform som finns tillgängliga på Dialysmottagningen

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 11:57:24
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

107 Dialys -Utbildningsprogram för Dialyspersonal

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-02 11:24:30
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

107.1 Informationssäkerhetsaspekter

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-12-17 11:10:38
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 107. Information, informationsklassning och säkerhetsnivåer

107.b Dialys - Bilaga 1 - Utbildningskrav för operatör av vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:45:28
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

107.b Dialys - Bilaga 2 - Instruktionsprogram

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-08 09:14:48
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#630;#Svensson Karin M HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

108 Dialys - Avvikelsehantering

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-29 09:12:18
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#3211;#Andersson Benny HS LME;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

1177 - Att få ett cancerbesked

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-31 15:49:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-04-16 15:56:34
Granskare:
Huvudförfattare: Sandqvist Karin HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

1177 - Kristallsjuka - godartad lägesyrsel

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 13:03:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Nedsatt luktsinne - luktträning

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 09:38:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Nästäppa och snuva - film om nässköljning

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 08:20:53
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Operationssår

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 08:11:07
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Rörelseträning för käken

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-22 09:51:48
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Tryckmätning i matstrupen och 24-timmars pH-mätning

Typ: Patientinformation
Gäller för:
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 10:35:05
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 Rutin för användande av NPÖ(Nationella patientöversikten) i telefonrådgivning vid 1177 Vårdguiden på telefon

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-30 19:55:35
Granskare:
Huvudförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Bjärbo Magnus ADH ASH STAB
Kapitel:

1177 Rutin vid frånvaro

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-12-22 14:45:34
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Susanne NSVH VC GETINGE
Medförfattare:
Redaktör: Bjärbo Magnus RK STAB
Kapitel:

1177 Utlämnande av journalkopia från 1177 VPT Halland

Typ: Rutin
Gäller för: 1177 Vårdguiden på telefon Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-07 11:01:44
Granskare:16354;#Ahlin Kenth ADH ASH STAB
Huvudförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Bjärbo Magnus ADH ASH STAB
Kapitel:

1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2019-04-18 10:59:01
Granskare:
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK STAB
Medförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

1177 Vårdguiden på telefon - Instruktion Akutbokning av telefontolk

Typ: Rutin
Gäller för: 1177 Vårdguiden på telefon Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-23 05:58:05
Granskare:
Huvudförfattare: Söderberg Carola ADH 1177 VPT
Medförfattare:
Redaktör: Vendelius Mats ADH ASH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

1177 Vårdguiden på telefon arbetsrutin för koordinator

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Bengtsson Andreas B ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-17 09:43:39
Granskare:
Huvudförfattare: Wennström Cecilia ADH HFS KOM
Medförfattare: Lovu00e9n Emma ADH 1177 VPT
Redaktör: Bjärbo Magnus RK STAB
Kapitel:

1177 Vårdguiden på telefon VPT - Vakanstelefon

Typ: Rutin
Gäller för: 1177 Vårdguiden på telefon Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-12-22 14:45:26
Granskare:
Huvudförfattare: Söderberg Carola ADH 1177 VPT
Medförfattare:
Redaktör: Vendelius Mats ADH ASH STAB
Kapitel: 300. Genomförande

1177 Vårdguidens e-tjänster

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-08-14 14:36:00
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

200 Resurser

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-08 16:01:13
Granskare:
Huvudförfattare: Paulsson Ottilia HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 200. Resurser

201 Dialys - Ansvarsfördelning för tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-01 13:49:40
Granskare:1137;#Larsson Linda M HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Larsson Linda M HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

201 Dialys - Bilaga 1 - Organisationsschema

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-17 11:30:19
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2929;#Liljeroth Niklas HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

201 Dialys - Bilaga 2 - Ansvarslista

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-01-14 15:06:07
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

201 Dialys - Bilaga 3 - Ansvarsforbindelse med Lakemedelsenheten ADH

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-06 16:45:26
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#335;#Olsson Patrik ADH LME
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

201 Dialys - Tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-16 13:18:33
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2929;#Liljeroth Niklas HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

201 Resursfördelning

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-01-17 14:33:41
Granskare:
Huvudförfattare: Hammarsten Rosalie HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 201. Resursfördelning

201 Resursfördelning KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-10-27 13:46:00
Granskare:
Huvudförfattare: Hallberg Anders KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Everås Bengt KS STAB
Kapitel: 201. Resursfördelning

201.1 Budgetprocess

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-10-23 11:24:36
Granskare:
Huvudförfattare: Hansson Martin RGS
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 201. Resursfördelning

201.b Dialys - Bilaga 1 - Organisation Dialysmottagningen

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:45:45
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

201.b Dialys - Bilaga 2 - Ansvarslista

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:44:59
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

202 Dialys - Årlig egeninspektion samt utarbetande av utbildningsplan

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-19 11:54:32
Granskare:7139;#Andersson Nataliya HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

202 Dialys - Överenskommelse med Läkemedelsenheten ADH angående kvalitetsansvarig och sakkunnig apotekare

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-23 09:28:21
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

202 Dialys. - Bilaga 1 - Checklista egeninspektion

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-01-20 09:50:16
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

202 Dialys. - Bilaga 2 - Handlingsplan: Åtgärder vid avvikelser noterade vid egeninspektion

Typ: Blankett
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-11 12:10:52
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED
Huvudförfattare: Reftel Bo HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

202 Verksamhetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-12-30 09:32:45
Granskare:
Huvudförfattare: Nyman Sven-Olof HS MTA
Medförfattare: Karlsson Eva HS;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 202. Verksamhetsmiljö

202 Verksamhetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-09-30 08:26:02
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 202. Verksamhetsmiljö

203 Dialys - Larmlista dialysvatten

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-04 15:19:30
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2929;#Liljeroth Niklas HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

203 Dialys - Överenskommelse med Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:19:47
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

204 Dialys - Överenskommelse med Kliniskt kemiskt laboratorium Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-21 12:45:26
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

205 Dialys - Ansvarsförbindelse MTA

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 15:01:17
Granskare:14160;#Frennu00e5s Petra HS MTA;#12403;#Hansson Fredrik HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

205 Dialys - Överenskommelse mellan Laholmsbuktens VAS, Halmstads kommun och Dialysmottagningen vid HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-18 18:10:32
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1248;#Cedgu00e5rd Marianne HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

206 Dialys - Medicintekniska avdelningen svarar för förebyggande underhåll och service av befintlig utrustning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-01 13:49:53
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

206 Dialys - Årlig vidareutbildning av personal

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-14 10:13:26
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

207 Dialys - Överenskommelse med Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-11 12:11:11
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#2416;#Ku00f6tz Arne ADH MIB;#7139;#Andersson Nataliya HS MED
Huvudförfattare: Reftel Bo HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

207 Dialys - Överenskommelse mellan Regionsfastigheter och teknisk service och Dialysmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-10 15:29:27
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#3211;#Andersson Benny HS LME;#630;#Svensson Karin M HS MED
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

208 Dialys - Larmlista för Dialysvatten

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-29 09:14:55
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#3211;#Andersson Benny HS LME;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

209 Dialys - Överenskommelse med Städservice, Regionservice, Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2022-01-12 16:32:19
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

209.b Dialys - Bilaga 2 - Städning och dammtorkning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-01 13:50:07
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

209.b.Dialys - bilaga 1 - Arbetsbeskrivning Dialysmottagning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:42:32
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Andersson Josefin I HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

24-timmars blodtrycksmätning, bruksanvisning

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-11-29 10:03:58
Granskare:
Huvudförfattare: Stepps Catrin HS MED
Medförfattare: Sundbom Gunilla HS MED
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

300 Extempore - Förteckning över giltiga rutiner

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-11-18 17:21:35
Granskare:24146;#Brattgu00e5rd Carlsson Ulla HS LME
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

300 Genomförande

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-08 16:00:55
Granskare:
Huvudförfattare: Paulsson Ottilia HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 300. Genomförande

301 Dialys - Dagliga kontroller och periodiskt underhåll av central vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-18 14:22:56
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#630;#Svensson Karin M HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

301 Dialys - Systemspecifikation och behörighetskrav

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-28 16:25:52
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

301 Extempore - Egenkontroll-checklista

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:05:19
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

301.1 Verksamheternas grunduppdrag

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-10-01 07:44:26
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: Avsnitt 3

301.1 Verksamheternas uppdrag - organisation

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-08-16 15:36:40
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

301.4 Leverans som utförs av extern part

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-01-11 15:15:15
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

301.5 Kundrelationen - metod och riktlinjer

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-01-01 10:10:25
Granskare:
Huvudförfattare: Thorbjörnsson Tommy RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

301.b Dialys - Bilaga 1 - Drifttider för central vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-13 14:30:58
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 2 - Driftprotokoll, konduktivitet

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-13 14:30:26
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 3 - Systemspecifikation central vattenreningsanläggning - Aquaboss Eco RO II+HotRinse

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-02 11:25:36
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#630;#Svensson Karin M HS MED
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 4 - Loggbok central vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-02 11:24:59
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#630;#Svensson Karin M HS MED
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 5 - Provtagningsöversikt för ingångsvatten, RO-vatten

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-01-27 11:19:05
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 6 - Provsvar RO-vatten från tappställe

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-10 15:29:10
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

301.b Dialys - Bilaga 7 - Åtgärder vid hög konduktivitet

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-01-26 12:01:05
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

302 Dialys - Dagliga rutiner och periodiskt underhåll av vattenreningsanläggningen

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-11 12:10:39
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

302 Dialys - Kortmanualer placerade i vattenrummet, plan 10

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 11:58:07
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

302 Dialys. - Bilaga 1 - Loggbok för vattenanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 14:39:33
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

302 Dialys. - Bilaga 2 - Kontroll av vattenanläggning CWP 802 samt förbehandling

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 14:40:21
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

302 Extempore -Hantera interna och externa revisioner

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:05:19
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

302 Stöd medicinskt

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-12-05 08:49:46
Granskare:
Huvudförfattare: Hammarsten Rosalie HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

302.b Dialys - Bilaga 3 - Kontaktuppgifter till teknisk support

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-04 07:57:14
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#630;#Svensson Karin M HS MED
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

303 Dialys - Kemisk kontroll av vatten för tillredning av hemofiltrationsvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:44:43
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

303 Dialys - Åtgärder när vattenanläggningen helt eller delvis slutar fungera

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-11 16:04:56
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

303 Extempore - Personalens kompetens och utbildning

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:05:23
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

303 Extempore Bilaga 1-Personalens kompetens och utbildnng

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-10-14 13:38:15
Granskare:24146;#Brattgu00e5rd Carlsson Ulla HS LME
Huvudförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

303 Stöd - administrativt

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-07-03 07:58:53
Granskare:
Huvudförfattare: Hammarsten Rosalie HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

304 Dialys - Kontroll av mikroorganiser och endotoxiner i RO-vatten för tillredning av hemofiltrationsvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-13 14:28:49
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

304 Dialys - Åtgärder vid klorering av ingångsvatten

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-29 14:39:59
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#7139;#Andersson Nataliya HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

304 Extempore - Befattningsbeskrivning GMP-ansvarig

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:05:23
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

304 Nyheter och förändringar

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2017-03-28 10:42:08
Granskare:
Huvudförfattare: Kange Ingela RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 304. Nyheter och förändring

305 Dialys - Driftstörning i central vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-23 13:21:27
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#630;#Svensson Karin M HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

305 Dialys - Kortmanual för central vattenreningsanläggning CWP 802

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-03 13:23:07
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

305 Extempore - Rutin för personalhygien

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:05:21
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

305 Inköp av varor och tjänster

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-08-14 19:04:40
Granskare:
Huvudförfattare: Edenhammar Anne-Lee HS MTA
Medförfattare: Karlsson Carina X HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

305 Inköp och upphandling

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2020-09-15 10:09:15
Granskare:19439;#Petersson Kenneth RK EKONOMI
Huvudförfattare: Petersson Kenneth RK EKONOMI
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

305.1 Inköp av varor och tjänster - Bilaga 1 Beställning, intern/extern

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus, Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-04-04 07:54:16
Granskare:
Huvudförfattare: Edenhammar Anne-Lee HS MTA
Medförfattare: Ossmer Gun HS
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

305.2 Regler för affärsöverenskommelser

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2013-11-22 11:39:28
Granskare:
Huvudförfattare: Liljeroth Monica RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

305.3 Yttre miljökrav vid upphandling

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-08-18 09:51:29
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 305. Inköp och upphandling

306 Dialys - Bilaga 3 - Provtagningsöversikt för ingångsvatten och RO-vatten

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-13 15:22:20
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

306 Dialys - Kontroll och larmhantering av CeCon 3000

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-09-16 15:56:50
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306 Dialys - Periodiskt underhåll av mobil vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-13 14:28:05
Granskare:
Huvudförfattare: Magnusson Robert HS MTA
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

306 Dialys. - Bilaga 1 - Dagliga kontroller av centralkoncentratanläggning CeCon 3000

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-09-16 15:57:48
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306 Dialys. - Bilaga 2 - Kontrollista för byte av Smartbag 211,5, 300 liter (K2)

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-09-16 15:57:30
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306 Dialys. - Bilaga 3 - Kontrollista för byte av Smartbag 311,25, 300 liter (K3)

Typ: Blankett
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-24 11:03:30
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306 Dialys. - Bilaga 4 - Instruktioner för byte av behållare med centralt koncentrat

Typ: Manual
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-24 11:04:28
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Dahlgren Marie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:01:17
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

306.b Dialys - Bilaga 1 - Systemspecifikation, utbildningskrav och dagliga rutiner

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-13 14:28:31
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

306.b Dialys - Bilaga 2 - Loggbok mobil vattenreningsanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-29 09:13:50
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#630;#Svensson Karin M HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#3211;#Andersson Benny HS LME
Huvudförfattare: Magnusson Robert HS MTA
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

306.b Dialys - Bilaga 3 - Provtagningsöversikt för ingångsvatten och RO-vatten från slingan och RO-vatten

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:42:20
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

307 Dialys - Uppstart av dialys samt dialys på annan avdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-01-27 11:18:54
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

307 Personal - HR

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-11-27 15:35:25
Granskare:
Huvudförfattare: Ohlsson Drangel u00c5sa HS HR
Medförfattare: Nordh Maria HS HR
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1 Arbetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-12-23 10:27:16
Granskare:
Huvudförfattare: Ohlsson Drangel u00c5sa HS HR
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1 - Arbetsmiljö

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-08-13 10:48:13
Granskare:
Huvudförfattare: Kihlström Louise PSH LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2021-04-14 12:53:10
Granskare:
Huvudförfattare: Kontic Svetlana ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.1 Arbetsmiljöplan 2017 för Regionkontoret

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionkontoret
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2017-05-12 12:07:49
Granskare:
Huvudförfattare: Rundberg Maria ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.1 Arbetsmiljöplan för Ambulans, diagnostik och hälsa

Typ: Grunddokument
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Driftnämnd
Publicerad: 2020-11-20 14:00:13
Granskare:
Huvudförfattare: Westberg Anders ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.2 Likabehandlingsplan för Närsjukvården Halland 2017

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2017-04-27 09:20:12
Granskare:
Huvudförfattare: Brelid Torbjörn NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove NSVH STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

307.1.2 Likabehandlingsplan KS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Kultur och skola
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-10-08 11:13:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Anette S KS STAB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Anette S KS STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

307.2 Utbildning och kompetens

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2017-12-05 08:43:56
Granskare:
Huvudförfattare: Kontic Svetlana ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.3 Introduktion av nyanställd personal

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2021-04-14 12:48:57
Granskare:
Huvudförfattare: Kontic Svetlana ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.4 Introduktion - nyanställd chef

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Personalchef
Publicerad: 2020-01-22 08:28:32
Granskare:
Huvudförfattare: Kontic Svetlana ADH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 307. Personal/HR

307.b Dialys - Bilaga 2 - Behandlingsprotokoll på annan avdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-13 15:22:19
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

307.b Dialys - Bilaga 3 - Tillvägagångssätt vid dialys på annan avdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:44:28
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#3211;#Andersson Benny HS LME;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

307b Dialys - Bilaga 1 - Ordinationsunderlag vid start av hemodialys

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:45:13
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#630;#Svensson Karin M HS MED;#3211;#Andersson Benny HS LME;#3371;#Magnusson Robert HS MTA
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

308 Dialys - Kemisk kontroll av vatten från mobil vattenanläggning för tillredning av hemodialysvätska

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-13 15:22:38
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

309 Dialys - Kontroll av mikroorganismer och endotoxin av vatten från mobil vattenanläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-16 15:42:08
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

309 Extempore - Rutin för handskbyte i isolator och krav på handskar

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-03 10:46:04
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

309 Informationssäkerhet RH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2022-01-11 10:33:59
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

309.1 It-säkerhet

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-07-15 09:46:59
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

309.2 Dataskydd - integritetsskydd

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2020-10-26 08:11:56
Granskare:
Huvudförfattare: Kihlström Louise RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD FOU
Medförfattare: Lundgren Ann-Sofie RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: Avsnitt 3

309.b Dialys - Bilaga 1 - Mikrobiologiska och kemiska provsvar UNO 1, UNO 3

Typ: Rutin
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-07-13 12:06:00
Granskare:11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#11494;#Hu00e4tting Karin HS MED;#1137;#Larsson Linda M HS MED;#2558;#Andersson Josefin I HS MED;#1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED;#3371;#Magnusson Robert HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria HS LME;#630;#Svensson Karin M HS MED
Huvudförfattare: Svensson Karin M HS MED
Medförfattare: Hätting Karin HS MED;
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

310 - Säkerhet Regionservice

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV, Förvaltningschef
Publicerad: 2021-01-11 15:15:48
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare: Jaxvall Lindblom Mari RGS FORV
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 310. Säkerhet

310 Extempore - Skyddsföreskrifter för hantering av cytostatika

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-03 10:45:54
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

310 Säkerhet och krisberedskap

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2016-11-28 08:36:48
Granskare:
Huvudförfattare: Sirevåg Peter HS MTA
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.2 Kriskommunikationsplan

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2016-06-02 15:19:18
Granskare:
Huvudförfattare: Wiechel Steier Johanna RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 310. Säkerhet

310.2 Krisplan Närsjukvården Halland

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-02-17 10:06:50
Granskare:
Huvudförfattare: Släryd Tobias NSVH VC NYHEM
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Kapitel: 310. Säkerhet

310.2 Krisplan regional

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2016-06-02 15:13:08
Granskare:
Huvudförfattare: Kange Ingela RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 310. Säkerhet

310.2.3 Olyckshändelse - kommuniké 1 till televäxel, allmänhet och massmedier

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-08 12:45:11
Granskare:
Huvudförfattare: Kondrup Marianne HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.2.3 Olyckshändelse - Kommuniké 2 om patient/-er som skadats

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-08 15:50:04
Granskare:
Huvudförfattare: Kondrup Marianne HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3 - Kontinuitetsplanering

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-12-21 13:28:38
Granskare:
Huvudförfattare: Släryd Tobias HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3 Kontinuitetsplanering

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-02-05 13:44:19
Granskare:
Huvudförfattare: Gustafsson Lena C HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3 Kontinuitetsplanering Regionservice

Typ: Grunddokument
Gäller för: Regionservice
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-09-30 08:26:03
Granskare:
Huvudförfattare: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Medförfattare:
Redaktör: Andru00e9asson Thomas A RGS FORV
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.1 Evakuering av vårdcentral

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland, Vårdcentralen Halland
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2019-01-30 14:41:58
Granskare:
Huvudförfattare: Brelid Torbjörn
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.1 Kontinuitetsplan Akutmottagningen/akutvårds­avdelningen HSV

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-08-29 08:37:25
Granskare:
Huvudförfattare: Hultgren Jonas HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.11 Kontinuitetsplan Dialysmottagningar HS

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus, Njur- och dialysmottagningen Halmstad, Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-08-23 13:50:58
Granskare:
Huvudförfattare: Cedgård Marianne HS MED
Medförfattare: Reftel Bo HS MED;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.2 Evakuering av tandvårdsklinik

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland, Folktandvården Halland
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2019-01-30 14:27:03
Granskare:
Huvudförfattare: Brelid Torbjörn
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.2 Kontinuitetsplan avdelning 21, 22, 23, psykiatriska intensivvårdsavdelningen, psykiatriska akutmottagningen, ECT och substitutionsmottagningen Varberg

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-10-28 08:39:40
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Kristina PSH
Medförfattare: Ruff Annika PSH;
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.2 Kontinuitetsplan Intensivvårdsavdelningen HSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Halmstad, Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-12-04 16:16:13
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.2 Kontinuitetsplan Intensivvårdsavdelningen HSV

Typ: Grunddokument
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Varberg, Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-02-19 10:03:15
Granskare:
Huvudförfattare: Arthur Örngård Paula HS ANE
Medförfattare: Karlsson Mona HS;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.3 Kontinuitetsplan avdelning 19, 26, psykiatriska intensivvårdsavdelningen, psykiatriska akutmottagningen och ECT - Halmstad

Typ: Grunddokument
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2015-10-28 08:39:31
Granskare:
Huvudförfattare: Öberg Kristina PSH
Medförfattare: Malmberg Mats PSH;
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.3 Kontinuitetsplan Operationsavdelningen HSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Operation Halmstad, Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-12-08 12:05:45
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5berg Mattias HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.3 Kontinuitetsplan Operationsavdelningen HSK

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2017-06-09 13:44:09
Granskare:
Huvudförfattare: Bentley Louise HS
Medförfattare: Johansson Annsofi HS ANE
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.3 Kontinuitetsplan Operationsavdelningen HSV

Typ: Grunddokument
Gäller för: Operation Varberg, Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-04-03 07:38:46
Granskare:14711;#Marzelius Anna HS ANE;#14711;#Marzelius Anna HS ANE;#6159;#Ewert Maja HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Monica C HS ANE
Medförfattare: Marzelius Anna HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.4 Kontinuitetsplan Steriltekniska enheten HSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Steriltekniska enheten Halmstad, Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-02-08 08:17:31
Granskare:
Huvudförfattare: Ewert Maja HS ANE
Medförfattare: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.4 Kontinuitetsplan Steriltekniska enheten HSV

Typ: Grunddokument
Gäller för: Steriltekniska enheten Varberg, Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-02-07 16:34:06
Granskare:
Huvudförfattare: Ewert Maja HS ANE
Medförfattare: Andersson Lars-Gunnar
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.5 Kontinuitetsplan Neonatal HSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-10-30 10:13:52
Granskare:
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Medförfattare: Berck Angelika HS BARN
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.6 Kontinuitetsplan Röntgenkliniken HSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus, Röntgenmottagningen Halmstad, Sekretariat Röntgen Halmstad
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-03-21 10:13:28
Granskare:
Huvudförfattare: Hallin Inger ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.6 Kontinuitetsplan Röntgenkliniken Norra Halland - HSK, HSV, FBG

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus, Röntgenmottagningen Falkenberg, Röntgenmottagningen Kungsbacka, Röntgenmottagningen Varberg, Sekretariat Röntgen Varberg
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-08-27 20:19:01
Granskare:
Huvudförfattare: Hallin Inger ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Petersson Yvonne ADH RTG HALLAND
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.7 Kontinuitetsplan för Kemlab HSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Klinisk kemi Halmstad, Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2019-01-09 10:09:18
Granskare:
Huvudförfattare: Astell Elisabeth ADH KEM HSD
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.7 Kontinuitetsplan Klinisk kemi och Blodcentralen HSV

Typ: Grunddokument
Gäller för: Hallands sjukhus, Klinisk kemi Varberg
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-06-29 16:37:41
Granskare:
Huvudförfattare: Hillarp Andreas ADH KEM HSD
Medförfattare: Alm Eva ADH KEM VBG
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.8 Kontinuitetsplan Blodcentralen HSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Blodcentralen transfusionsmedicin Halmstad, Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-02-10 09:28:03
Granskare:
Huvudförfattare: Hillarp Andreas ADH KEM HSD
Medförfattare: Johansson Carina B ADH KEM HSD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.3.9 Kontinuitetsplan Infektionskliniken HSH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Infektionskliniken Hallands sjukhus, Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2018-08-23 11:40:42
Granskare:
Huvudförfattare: Glans Carina HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 310. Säkerhet

310.4 PKL - plan för krisstöd vid allvarlig händelse

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-12-19 15:05:19
Granskare:
Huvudförfattare: Hedberg Linda PSH
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 310. Säkerhet