Styrda dokument

1177 - Att få ett cancerbesked

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-31 15:49:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Kristallsjuka - godartad lägesyrsel

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 13:03:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Nedsatt luktsinne - luktträning

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 09:38:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Nästäppa och snuva - film om nässköljning

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 08:20:53
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Operationssår

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 08:11:07
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Rörelseträning för käken

Typ: Patientinformation
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-22 09:51:48
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 - Tryckmätning i matstrupen och 24-timmars pH-mätning

Typ: Patientinformation
Gäller för:
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-24 10:35:05
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2019-04-18 10:59:01
Granskare:
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK STAB
Medförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

1177 Vårdguidens e-tjänster

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-08-14 14:36:00
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

24-timmars blodtrycksmätning, bruksanvisning

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-11-29 10:03:58
Granskare:
Huvudförfattare: Stepps Catrin HS MED
Medförfattare: Sundbom Gunilla HS MED
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

301 Extempore - Egenkontroll-checklista

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:05:19
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

302 Extempore -Hantera interna och externa revisioner

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:05:19
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

303 Extempore - Personalens kompetens och utbildning

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:05:23
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

303 Extempore Bilaga 1-Personalens kompetens och utbildnng

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-10-14 13:38:15
Granskare:24146;#Brattgu00e5rd Carlsson Ulla HS LME
Huvudförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

304 Extempore - Befattningsbeskrivning GMP-ansvarig

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:05:23
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-23 16:01:17
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

309 Extempore - Rutin för handskbyte i isolator och krav på handskar

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-03 10:46:04
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

309 Informationssäkerhet RH

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional Säkerhetsansvarig
Publicerad: 2020-12-08 11:52:46
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

310.2 Krisplan Närsjukvården Halland

Typ: Grunddokument
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2021-02-17 10:06:50
Granskare:
Huvudförfattare: Släryd Tobias NSVH VC NYHEM
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Kapitel: 310. Säkerhet

310.5 Epidemi- och pandemiplan Region Halland

Typ: Grunddokument
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regionstyrelsen
Publicerad: 2021-04-07 09:50:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel: 310. Säkerhet

311 Extempore-Hantering av cytostatikaspill

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-03 10:45:28
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

313 Extempore - Rutin för skötsel och kontroll av isolator

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-09-07 12:54:04
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

314 Extempore - Rutin för tryck och temperaturmätning

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-03 10:45:23
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

315 Extempore - Städrutin

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-09-27 16:58:42
Granskare:24146;#Brattgu00e5rd Carlsson Ulla HS LME
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

316 Extempore - Avvikelser som inträffar på produktionsenhet - Bilaga 1 Mall

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-10-05 15:54:46
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

316 Extempore - Avvikelser som inträffar på produktionsenhet - Bilaga 2 Rapportblad avvikelser

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-10-05 15:54:04
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

316 Extempore-Avvikelser som inträffar på produktionsenhet

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-09-07 12:54:23
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

317 Extempore - Kontroller vid extemporetillverkning

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-05 08:51:11
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

318 Extempore - Kontroller vid tillverkning av cytostatika

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-05 08:51:02
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

320 Extempore - Principer kring hållbarhet och utgångsdatum på extempore

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-05 08:50:51
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

321 Extempore - Märkning och utformning av etiketter

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-05 08:50:38
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

323 Extempore - Packning av kylvaror

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-05 08:50:29
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

324 Extempore -Hantering av kvittenslistor

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-05 08:50:20
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

330 Extempore - Indragningar som berör Extempore

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-05 08:51:21
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

340 Extempore -Rutin för kliniska prövningar på produktionsenheten

Typ: Rutin
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Fastställd av: Valfridsson Lisa HS LME, Avdelningschef
Publicerad: 2021-08-05 08:49:04
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Medförfattare:
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Kapitel:

504 Dialys - Provtagning och underhåll Aqua Uno H

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-06 11:47:29
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2929;#Liljeroth Niklas HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#3211;#Andersson Benny HS LME;#2377;#Dahlgren Marie HS MED
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Ablatio testis / Orchidectomi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Emanuelsson Sarah HS URO, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-07-13 14:23:21
Granskare:
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Medförfattare:
Redaktör: Höök Helena HS VAE URO VBG
Kapitel:

Abort - medicinsk behandling på dagvården - KKH

Typ: Patientinformation
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-04-29 07:34:48
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Maria HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort - Checklista 1: undersökning foster placenta - KK Varberg

Typ: Blankett
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-09-21 13:10:44
Granskare:
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Abort - Checklista 2: undersökning foster placenta - KK Varberg

Typ: Blankett
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Winblad Lena HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-11 08:38:34
Granskare:
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Abort - habituell KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-09-28 14:02:23
Granskare:17414;#Eng Gith HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort - inducerad - KK Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-06 17:08:31
Granskare:17414;#Eng Gith HS KK
Huvudförfattare: Huzell Louise HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort - inducerad - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-01 17:24:11
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Nyberg Johanna HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Abort - inneliggande med placering på Kvinnokliniken - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-03 11:41:02
Granskare:
Huvudförfattare: Ankardal Maud HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Pia HS KK
Kapitel:

Abort - medicinsk beh i hemmet till ve 9+0 - KKH

Typ: Patientinformation
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-04-27 17:21:42
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Maria HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort - omhändertagande av foster i vecka 9+1 till vecka 21+6 - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-17 18:20:22
Granskare:3725;#Nordberg Eva HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3905;#Seidal Tomas ADH PAT;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Seidal Tomas ADH PAT
Medförfattare: Nordberg Eva HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort medicinsk beh i hemmet ve 9+1 - 10+0 - KKH

Typ: Patientinformation
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2021-04-29 07:39:32
Granskare:
Huvudförfattare: Löfgren Maria HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort spontan och uteblivet missfall - Flödesschema- Bilaga KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-13 16:11:48
Granskare:
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydbeck Kristina
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort spontan och uteblivet missfall - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-05 17:24:05
Granskare:11692;#Beckmann Kai HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Abort, inducerad - HS Kungsbacka

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-17 12:17:30
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare:
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Abort, medicinsk i hemmet

Typ: Patientinformation
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-05-08 15:37:06
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare:
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Abort, medicinsk på mottagningen

Typ: Patientinformation
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-10-31 08:25:35
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare:
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Abscess- eller ascitesdrän inläggning metodbeskrivning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-04-03 14:06:23
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Abscessdränage HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-06 15:38:36
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

ACB- och klaffoperation - Checklista eftervård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-09-27 16:54:24
Granskare:
Huvudförfattare: Kerwin Andrea HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

ACB- och klaffoperation - Checklista preop förberedelser

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-23 18:18:01
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Kerwin Andrea HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Accesstrombos

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-27 18:23:59
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Accidentell hypotermi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-07 13:53:02
Granskare:
Huvudförfattare: Lundgren Peter HS MED
Medförfattare: Torstensson Anders HS ANE;
Redaktör: Nilsson Ulrika HS MED
Kapitel:

Adenomenuklation, robotassisterad, RASP

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Emanuelsson Sarah HS URO, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-07-12 07:31:16
Granskare:
Huvudförfattare: Forsberg Magnus N HS URO
Medförfattare:
Redaktör: Höök Helena HS VAE URO VBG
Kapitel:

Adenomenukleation, öppen

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Emanuelsson Sarah HS URO, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-07-12 09:49:34
Granskare:
Huvudförfattare: Kleist Jakob HS URO
Medförfattare:
Redaktör: Höök Helena HS VAE URO VBG
Kapitel:

Adenosin - injektion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-20 12:41:30
Granskare:
Huvudförfattare: Lindgren Mats HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

ADHD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2017-11-20 11:04:37
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Delling Nina PSH;
Redaktör:
Kapitel:

ADHD - ADD

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland, Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2015-02-20 15:13:17
Granskare:
Huvudförfattare: Jacobsson Peter PSH
Medförfattare: Unger Nikitha PSH;
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel:

Adhd - läkemedel steg 1

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 10:54:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Adhd - läkemedel steg 2

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 10:54:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Adherensprofylax på operationsavdelning - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-05 16:13:33
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#17414;#Eng Gith HS KK
Huvudförfattare: Beckmann Kai HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Administrering injektioner fysioterapeut

Typ: Rutin
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-02-04 14:01:45
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5kvist Anders NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Kapitel:

Adoptivbarn - hälsoundersökning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-01-27 08:40:19
Granskare:1813;#Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Huvudförfattare: Ogionwo Lange Elsa HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Adresslapp arabiska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:30
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp asylsökande

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp engelska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:23
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp somaliska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-09 15:50:16
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel:

Adresslapp svenska

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-02-08 15:19:28
Granskare:
Huvudförfattare: Westerblad Matilda RGS
Medförfattare:
Redaktör: Westerblad Matilda RGS
Kapitel: 306. Ekonomi

aEEG (CFM) - tolkning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 10:11:53
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Affisch - Använd handsprit - Mottagningar

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-05-08 09:26:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Affisch - Använd handsprit - Slutenvård

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2017-04-25 16:10:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Affisch 2015

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-19 11:43:43
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Affisch, väntat mer än 30 minuter

Typ: Patientinformation
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-10-03 09:12:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) - användarmanual

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-24 13:34:36
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) - högflödesgrimma på vårdavdelning HSV MM2

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Christensen Ulrika HS VO2, Områdeschef
Publicerad: 2020-03-09 15:42:11
Granskare:
Huvudförfattare: Ahlberg Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Ann-Helene HS VO3
Kapitel:

Airvo 2 (Optiflow) högflödesgrimma på vårdavdelning HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-04 13:24:55
Granskare:3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

AK - Behandlingsremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-08-19 14:01:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

AK - Waranlista - patientlista

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 12:05:48
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

AK-behandling (antikoagulation)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-26 07:47:29
Granskare:469;#Tutuianu Iuliu HS MED
Huvudförfattare: Tutuianu Iuliu HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Akut - Urakut behandling med Actilyse vid lungemboli - HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-08-20 12:49:11
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akut Appendicit

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Hansson Irene HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-03 14:50:12
Granskare:
Huvudförfattare: Lund Johanna HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut artrit, provtagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-26 16:37:54
Granskare:
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Akut behandling vid överdosering av lokalanestetika HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-26 13:45:50
Granskare:6271;#u00c5berg Mattias HS ANE
Huvudförfattare: Shapurova Olga HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akut Benischemi akut omhändertagande

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-23 21:53:52
Granskare:5949;#Danielsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Blödande esofagusvaricer

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-03 21:06:37
Granskare:9168;#Karlsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Petersson Jessica HS ANE
Kapitel:

Akut Blödande ulkus

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pedersen Peter HS KIR, Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-07 10:23:18
Granskare:9168;#Karlsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut Bröst Handläggning av postoperativ blödning i bröst och axill

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Avdelning 72 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 83 Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad, Bröstmottagningen Kirurgi Hallands sjukhus Halmstad, Läkare kirurgi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-19 18:33:59
Granskare:
Huvudförfattare: Graffner Fredrik HS KIR
Medförfattare: Brännström Breitholtz Björn HS KIR;
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut buk hos barn under 16 år

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-30 14:50:14
Granskare:
Huvudförfattare: Ivarsson Marie-Lois HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Akut buk hos vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-10 20:02:08
Granskare:
Huvudförfattare: Modin Albert HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Kapitel:

Akut Bukaortaaneurysm

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-01 14:01:52
Granskare:
Huvudförfattare: Danielsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut gyn- eller gravid patient på Akutmott - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-09-28 19:45:16
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Pia HS KK
Kapitel:

Akut Handläggning av patienter med misstanke om akut medullakompression

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-10 19:39:30
Granskare:
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Axelsson Jan HS ORT
Redaktör: Gulliksson Linnea HS KIR
Kapitel:

Akut hjärtlarm inom Röntgenmottagningen HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-09-18 16:03:40
Granskare:352;#Petersson Yvonne ADH RTG HALLAND
Huvudförfattare: Petersson Yvonne ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Akut immunrelaterade biverkningar Hantering

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Bengtsson Elisabeth A HS KIR, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-24 11:27:29
Granskare:7205;#Mager Ulrich HS MED;#7205;#Mager Ulrich HS MED;#4719;#Andersson Petra HS KIR
Huvudförfattare: Blom Rene HS KIR
Medförfattare: Mager Ulrich HS MED
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akut kompartmentsyndrom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-17 09:26:08
Granskare:
Huvudförfattare: Kogler Andreas HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Akut leukemi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-03 14:52:38
Granskare:
Huvudförfattare: Karlsson Conny HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Kapitel:

Akut njursvikt

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-19 14:41:55
Granskare:1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Kapitel:

Akut och anestesidoser barn HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-20 11:37:04
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE;#3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Carlson Henrika HS ANE
Medförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Akut rejektion efter njurtransplantation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-14 16:58:34
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#2518;#Bratt Oscar HS MED
Huvudförfattare: Bratt Oscar HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Akut terapi eller utredning vid njursjukdom

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Njur- och dialysmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-19 14:42:07
Granskare:1464;#Bjurstru00f6m Karl HS MED
Huvudförfattare: Bjurström Karl HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Dahlman Andersson Ann HS MED
Kapitel:

Akut vaginal riklig blödning GYN HSK

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-13 10:18:02
Granskare:
Huvudförfattare: Högblad Susanne HS
Medförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Martinsson Marie HS GYN
Kapitel:

Akut ÖGI Övre gastrointestinal blödning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pedersen Peter HS KIR, Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-05-07 10:23:28
Granskare:9168;#Karlsson Peter HS KIR
Huvudförfattare: Karlsson Peter HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Akuta allergiska reaktioner - Gravida

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-07-06 17:09:40
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Akuta medicinska tillstånd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-09 11:46:52
Granskare:
Huvudförfattare: Rennblad Karin HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Kapitel:

Akuta operationer - prioritering

Typ: Rutin
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-30 08:12:17
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5berg Mattias HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akuta patientärenden, akutansvar, hantering av inläggningsfrågeställningar

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-23 07:58:06
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akuta situationen vid robotkirurgi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Anestesi Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-08-20 12:46:07
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akuta situationer inom tandvården

Typ: Rutin
Gäller för: Folktandvården Halland
Fastställd av: Chefstandläkare
Publicerad: 2020-10-21 15:08:29
Granskare:
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH FTV SÖNDRUM
Medförfattare:
Redaktör: Törnell Maria NSVH STAB
Kapitel:

Akuta ultraljudsundersökningar HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2021-06-28 14:24:08
Granskare:
Huvudförfattare: Siösteen Tofte Anna-Karin ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Linda u00c5 ADH RTG
Kapitel:

Akuta undersökningar på Röntgen Halmstad

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2021-02-02 12:34:49
Granskare:
Huvudförfattare: Person Johan ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Akutaskanafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-03-21 14:43:20
Granskare:
Huvudförfattare: Unger Martin AMD RTG VBG RTG
Medförfattare:
Redaktör: Mohlin Ulrika AMD RTG VBG RTG
Kapitel:

Akutinläggning och anmälan i Provisio

Typ: Rutin
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-30 08:32:44
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ODO
Kapitel:

Akututrustning och akutläkemedel på vårdenhet - vuxen (HSH och HSV)

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-11-23 09:47:55
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5berg Mattias HS ANE
Medförfattare: Ewert Maja HS ANE;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Akutvagn - IVA HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-15 13:15:58
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutvagn - UVE HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Uppvakningsenheten Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Ottosson Lisa HS ANE, Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-14 17:19:57
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Alematuzumab - (Lemtradabehandling) - HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-09-14 12:03:57
Granskare:5111;#Johannesson Siv HS MED;#5111;#Johannesson Siv HS MED;#733;#Berntsson Henrik HS MED
Huvudförfattare: Berntsson Henrik HS MED
Medförfattare: Johannesson Siv HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

ALFA-AGONISTER - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-13 13:36:39
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Alkohol under graviditet - vårdprogram

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-21 14:04:47
Granskare:
Huvudförfattare: Lindu00e9n u00c5kerlund Christel ADH HFS
Medförfattare: Svensson Kerstin A ADH HFS;
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Alkoholförebyggande arbete inom barnhälsovården

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-11-05 09:15:14
Granskare:7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Alkoholintoxikation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-18 11:51:45
Granskare:
Huvudförfattare: Bergendahl Sophie HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Allergi och/eller Astma, rekommendationer för närsjukvården gällande barn och ungdomar i Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:54:20
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Allergisektionens stencilsamling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-13 17:16:38
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Allmänt om bosatta i utlandet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-07-07 13:57:09
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Allvarig blödning HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-08-20 13:03:56
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare: Jacobsson Anders HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Allvarliga infektioner öron-näsa-hals - handläggning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus, Öron- näs- och halsmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-08-04 13:30:57
Granskare:
Huvudförfattare: von Hofsten Per HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Ambulans Begäran om helikopter

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-02 10:54:27
Granskare:3204;#Olhammer Jens ADH AMB KBA;#3204;#Olhammer Jens ADH AMB KBA
Huvudförfattare: Vendelius Mats ADH ASH STAB
Medförfattare: Olhammer Jens ADH AMB KBA
Redaktör: Vendelius Mats ADH ASH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Ambulans-EKG - Prehospitalt EKG HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-28 13:48:41
Granskare:
Huvudförfattare: Vik Torbjörn HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Ambulansremiss

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-12-29 08:58:23
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

AMD - behandling med anti-VEGF

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-14 10:13:36
Granskare:15623;#Dahlgren Anna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Wojciechowska-Zajac Anna HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Amfetamin - behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-08-19 13:32:50
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel:

Amiodaron (Cordarone®) - Peroral behandling

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-23 18:16:24
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED
Huvudförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Amning - Handlingsprogram i Region Halland

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-11-11 07:44:52
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Amning av tvillingar - Föräldrainformation

Typ: Patientinformation
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-03-21 08:51:53
Granskare:5730;#Bagler Karin HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Amning och anknytning 0-7 dagar postpartum - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-31 10:48:05
Granskare:
Huvudförfattare: Edberg Majvor HS KK
Medförfattare: Pettersson Noru00e9us Anneli HS KK;
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Kapitel:

Amningens steg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-17 07:15:41
Granskare:6807;#Johansson Carina A HS BARN;#6807;#Johansson Carina A HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amningsrådgivning vid bröstkomplikationer - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-20 18:54:33
Granskare:8679;#Pontu00e9n u00c5sa HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Dahl Ewa HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Amningsstrategi neonatalavdelning 17

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-12-02 11:52:52
Granskare:6807;#Johansson Carina A HS BARN;#6807;#Johansson Carina A HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Amniocenteser - handläggning och svarsrutiner - KK Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar
Fastställd av: Karlsson Bengt K HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2014-09-02 11:47:02
Granskare:4983;#Odeback Anders HS KK
Huvudförfattare: Geertsen Jens-Christian HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO4
Kapitel:

Amniocentesremiss flöde - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 17:17:24
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Amniocentessvar - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-03-06 10:46:44
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Amnionhinnor för kirurgiskt bruk

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-22 13:37:27
Granskare:
Huvudförfattare: von Hofsten Joanna HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Amputationer i nedre extremiteten

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-14 15:59:24
Granskare:
Huvudförfattare: Djurhuus Bogi HS ORT
Medförfattare: Runesson Maria HS REH VBG
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

AnaConDa®, gas-sedering - arbetsbeskrivning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-10-11 09:55:35
Granskare:6711;#Svensson Johan HS ANE;#3099;#Vu00e4nerlind Ellen HS ANE;#6711;#Svensson Johan HS ANE;#3099;#Vu00e4nerlind Ellen HS ANE;#3411;#Zoerner Frank HS ANE
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Medförfattare: Svensson Johan HS ANE;
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Anafylaktisk reaktion

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-18 13:30:05
Granskare:
Huvudförfattare: Dahlgren Anna HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Anafylaktisk reaktion under anestesi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-10 08:59:18
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Anafylaxi

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-06-24 09:19:55
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#1148;#Molnu00e1r Krisztina HS BARN
Huvudförfattare: Molnu00e1r Krisztina HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Anafylaxi - HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-13 15:09:23
Granskare:
Huvudförfattare: Zoerner Frank HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Anafylaxi hos vuxna

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-31 08:36:30
Granskare:3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#3042;#Gru00f6nberg Wedbu00e4ck Anna HS MED;#6733;#Grantson George HS MED
Huvudförfattare: Grantson George HS MED
Medförfattare: Grönberg Wedbäck Anna HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Anafylaxi SFFA

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-15 20:55:15
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Andningsskydd

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2020-06-15 09:21:50
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Andningsstörningar - Varberg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 4
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2014-05-20 13:40:42
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn < 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-19 10:53:34
Granskare:
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Andningsstörningar hos barn > 35 v

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus (Område 4)
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-05-16 12:55:31
Granskare:1560;#Andersson Dan HS VO4;#1560;#Andersson Dan HS VO4;#742;#Christensen Jens HS BARN
Huvudförfattare: Christensen Jens HS BARN
Medförfattare: Andersson Dan HS VO4
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Andningsunderstöd Neonatal CPAP och HFNC

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-03 09:13:16
Granskare:
Huvudförfattare: Haglund Kristina B HS BARN
Medförfattare: Larsson Johanna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Andra nyanlända - regler kring vård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-06 12:40:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Anemi och graviditet

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-22 13:14:41
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Anemi postpartum - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-08 18:33:58
Granskare:2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Pontu00e9n u00c5sa HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Anestesi och Diabetes HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Område 1, Område 3, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-08-11 12:30:27
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Thomas HS ANE
Medförfattare: Friborg Anna HS ANE
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Anestesiläkarbedömning förlossningen - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-03-06 10:48:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Anestesirutin vid carcinoid Op-IVA HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Operation Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-11-24 12:01:24
Granskare:3123;#Johansson Thomas HS ANE
Huvudförfattare: Bartczak Arkadiusz HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Hillbom Sara HS VAE ANE VBG
Kapitel:

Ankomstregistrering av distanskontakt

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-03-08 15:31:32
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Jagerstål Catarina HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-22 17:25:29
Granskare:
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Medförfattare: Svensson Eva M HS KK;
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Anmälan om tillfällig frånvaro med vikariat

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-04-06 12:02:49
Granskare:7023;#Johansson Ola RK LEDNING;#
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Anmälan om tillfällig frånvaro utan vikarie

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-11-05 15:38:01
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Annas profylax

Typ: Patientinformation
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-06-27 12:00:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Anomalipatienter, Ort- kir planering av

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-29 10:44:39
Granskare:
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Bengtsson Sandra HS ODO
Kapitel:

Anpassad NIH-strokeskala for avd 52, anvands nattetid

Typ: Blankett
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Infektionskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-12-18 12:42:07
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Irja HS VO1
Medförfattare:
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2021-11-02 11:49:25
Granskare:
Huvudförfattare: Melin Ellinor ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Peter X ADH MIB
Kapitel:

Ansiktsfraktur - orbita

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-31 17:06:14
Granskare:3043;#Ho Fredrik HS u00d6NH;#3043;#Ho Fredrik HS u00d6NH
Huvudförfattare: Bruhn Jessica ADH 1177 VPT
Medförfattare: Ho Fredrik HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel:

Ansvarsfördelning av vårdhygienarbete mellan Vårdhygien Halland och kommunerna i Halland.

Typ: Anvisning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-03-24 16:09:15
Granskare:7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Huvudförfattare: Werner Carina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Ansökan om ersättning för varaktig vård

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-19 11:23:09
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (egen), Falkenbergs + Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-28 13:00:26
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare (från anhörig), Falkenbergs + Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-05-28 12:59:10
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Halmstads + Hylte + Laholms kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-04-12 16:21:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan om god man eller förvaltare, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-09-24 13:20:32
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Halmstads kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2021-04-12 16:22:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, läkarintyg, Kungsbacka kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-05-18 07:28:08
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Falkenbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-06-25 16:10:28
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrad, med läkarintyg, Varbergs kommun

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2018-10-01 10:43:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Antegrad pyelografi HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2021-05-12 10:47:25
Granskare:
Huvudförfattare: Molnu00e1r Gu00e1bor F ADH RTG
Medförfattare: Jansson Josefine ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Antegrad pyelografi HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-12-02 16:35:20
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Antegrad pyelografi metodbeskrivning HSV

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-06 08:30:49
Granskare:8087;#Bernland Peter ADH RTG;#8087;#Bernland Peter ADH RTG;#545;#u00c5kerlund Anna-Maria E ADH RTG
Huvudförfattare: Hansson Pernilla ADH RTG
Medförfattare: Bernland Peter ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Antibiotika och antiseptika vid tandbehandling och profylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-15 09:57:28
Granskare:2119;#Rabe Per HS ODO
Huvudförfattare: Rabe Per HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Antibiotika - spädning och administrering i samband med dialys

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-04-14 16:49:24
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED
Huvudförfattare: Birinxhiku Arsim HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Antibiotika mixtur för oralt bruk

Typ: Rutin
Gäller för: Avdelning 63 Barn och ungdom Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-21 17:49:11
Granskare:7392;#Andersson Eva B HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotika- / svamp- / virus- behandling i neonatalperioden

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-11-08 18:04:42
Granskare:12457;#Jedrycha Katarina HS BARN
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid gynekologiska infektioner samt postpartuminfektioner - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-02-12 18:57:59
Granskare:2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2763;#Rydberg Christina HS KK;#3725;#Nordberg Eva HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK
Huvudförfattare: Fagher Ulla HS KK
Medförfattare: Rydberg Christina HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikabehandling vid infektioner hos ortopedpatienter

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-31 16:47:56
Granskare:
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikaguide för behandling av barn

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2021-05-03 16:27:01
Granskare:12692;#Bohlin Anna HS BARN;#12692;#Bohlin Anna HS BARN;#3236;#Lindu00e9n Magnus HS BARN
Huvudförfattare: Lindu00e9n Magnus HS BARN
Medförfattare: Bohlin Anna HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaprofylax

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Ortopedikliniken Hallands sjukhus, Vårdadministrativa enheten ortopedi Halmstad, Vårdadministrativa enheten ortopedi Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Magyar Göran HS ORT, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-03-31 16:47:50
Granskare:
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Medförfattare:
Redaktör: Svanström Ann-Christin HS VAE ORT VBG
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid gynekologisk kirurgi - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Gynekologimottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2021-02-10 18:08:01
Granskare:
Huvudförfattare: Rydberg Christina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-03 15:06:20
Granskare:
Huvudförfattare: Studahl Petra HS KIR
Medförfattare: Hultmark Anna HS KIR
Redaktör: Andersson Emelie HS KIR
Kapitel:

Antibiotikaprofylax vid sectio - KK HS

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-16 19:12:39
Granskare:4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4983;#Odeback Anders HS KK;#2894;#Malmstru00f6m Ola HS KK;#4462;#Stu00e5lnacke Sofia HS KK;#2878;#Stiller Lindskog Joanna HS KK
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare: Odeback Anders HS KK;
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Antibiotikaprovokation

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:28:23
Granskare:900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN
Huvudförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Medförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikareaktioner

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-27 18:27:58
Granskare:2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#2424;#Ramnemark Ju00f6rgen HS BARN;#900;#Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Huvudförfattare: Henricson Kent-u00c5ke HS BARN
Medförfattare: Ramnemark Jörgen HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel: