"Hmc: 22 24 03 Telefoner för fasta nät (bildtelefon)"

Om inte dokumentet öppnas automatisk klicka här >>

Om dokumentet inte går att öppna klicka här och öppna lokalt på din dator