Ladda ner och öppna dokumentet i Word Manual eFrikort för person med adresskydd, reservnummer och utan känd hemvist