Ladda ner och öppna dokumentet i Word Återbetalning av patientavgifter överstigande 1150 kr