Ladda ner och öppna dokumentet i PDF Intyg S2, planerad vård om person kommer från annat EU/EES land eller Schweiz