Ladda ner och öppna dokumentet i Word Calici, Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad gastroenterit